Lions Club Middelfart

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Sophievej 20, 5500 Middelfart - CVR 33896522.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook). 
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0756 konto 3226979319).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til almen velgørende og/eller alment humanitært arbejde lokalt, nationalt og/eller internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05309.