Lions Club Klarup

24-12-2022

Kontaktoplysninger

Hornbækvej 62, 9270 Klarup, CVR 34161356

Indsamlingsperiode

26. november 2022 til den 24. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 777492) og kontooverførsel (reg.nr.: 9128 kontonr.: 2185751441).

Indsamlingens formål

Overskuddet skal i fuldt omfang indsættes på klubbens aktivitetskonto i pengeinstitut, til brug for humanitært og lignende formål, alt i overensstemmelse med Lions Clubs bestemmelser og formål.

Indsamlingsområde

9270 Klarup

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05542