Lions Club Jernløse

27-11-2022

Kontaktoplysninger

Østergårdsvej 10, 4340 Tølløse, CVR-nr. 33109636

Indsamlingsperiode

Fra den 31. oktober 2022 til den 27. november 2022. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (på Lions Jernløses hjemmeside og Holbæk Kommunes hjemmeside), sociale medier (Facebook) samt annoncer i lokalt dagblad og ugeaviser.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 878485) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13476993).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp til værdigt trængende i Holbæk Kommune efter ansøgning fra den enkelte. Udvælgelse af de personer der vil kunne modtage julehjælp sker i samarbejde med Holbæk Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05383