Lions Club Brande

26-06-2022

Kontaktoplysninger

Bøgevænget 1, 7330 Brande - CVR 39251922.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. juni 2022 til den 26. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 44136) og kontooverførsel (Reg.9559 konto 0719603157).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for lokalt i klubbens nærområde yder vi støtte til enkeltpersoner, grupper eller foreninger, som ansøger om midler som skal dække et behov for social, almennyttigt eller humanitær art.

Indsamlingsområde

7330 Brande.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05082