Lindelygård-et værdigt hesteliv

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Egholmvej 15, 4780 Stege - CVR 38429442

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lindelygaard.com) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.28702677) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12196660)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme hestevelfærd i Danmark. Foreningen tager primært imod misrøgte heste fra Sjælland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04324