Lighthouse Gospel

01-11-2022

Kontaktoplysninger

Hillerødvej 41, 3540 Lynge - CVR 39362597

Indsamlingsperiode

Fra den 25. november 2021 til den 1. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.92432) og kontooverførsel (Reg.4001 Konto 4011590314)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Korets overlevelse.
Lighthouse Gospel er et ambitiøst og professionelt gospelkor, der synger moderne gospel med krop, liv og sjæl til bryllupper, fødselsdage, på plejehjem og velgørenhedskoncerter. Koret blev etableret i 2018, så vi er et ungt kor, der desværre er blevet rigtig hårdt ramt af Corona. Derfor har vi brug for økonomisk hjælp. Under Corona er vi blevet hjemløse og kæmper med økonomien pga. manglende mulighed for at optræde og skaffe nye medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04313