Life for Olivia

07-04-2022

Kontaktoplysninger

Hornsbjergvej 6, 8380 Trige - CVR 42180378

Indsamlingsperiode

Fra den 8. april 2021 til den 7. april 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 682211) og kontooverførsel (Reg.7449 Konto 0004078673)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Olivia's livsreddende operationer. Herunder alle udgifter relateret til operation og hendes sygdom.
Dette inkluderer transport, hotel ophold, konsultationer før og efter operation, genoptræning, behandlings relaterede hjælpemidler til både før og efter operation, div. behandling som er nødvendig for at bevare funktionsniveau indtil operation kan foretages.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til andre sygdomsrelaterede udgifter.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre omkostninger forbundet med Olivias sygdom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03440