LGBT ASYLUM

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Farvergade 2, 1463 København K - CVR 34636486.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 1900 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lgbtasylum.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 87356) og kontooverførsel (reg. 8401, konto 1137324).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål og drift. I særdeleshed bruges indsamlede midler til at holde understøttende rådgivning til LGBT+ asylansøgere og flygtninge samt transport til sociale arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04627