LB REGNSKABSKONSULENTEN/ KARUNA TRADING S.M.B.A.

12-10-2022

Kontaktoplysninger

Østbanegade 113, st. tv., 2100 København Ø - CVR 34594910.

Indsamlingsperiode

Fra den 16. marts 2022 til den 12. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 2355, konto 9029224096).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til flygtningen fra Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04737