Lastivka-Randers

13-02-2022

Kontaktoplysninger

Glarbjergvej 124, 8930 Randers NØ - CVR 36131179

Indsamlingsperiode

Fra den 14. februar 2021 til den 13. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.lastivka.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 771377) og kontooverførsel (Reg. 9331 Konto 0014278745)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for sommerlejer i 1 uge i Danmark for udsatte børn fra Ukraine.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til tilsvarende arrangement år 2022.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til organisationen De Syge Børn.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til afholdelse af sommerlejr 2023.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03270