Landsorganisationen KRIS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bredgade 55, 7400 Herning - CVR 16921289

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kris-dk.dk), sociale medier, salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.606090) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13145202)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for seksuelt misbrugte personer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04381