Landsforeningen Talentspejderne

17-02-2022

Kontaktoplysninger

Koglevej 36, 8960 Randers SØ - CVR 34102066

Indsamlingsperiode

Fra den 18. februar 2021 til den 17. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.talentspejderne.org), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 25778646) og kontooverførsel (Reg. 1551 konto 11037550).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe socialt udsatte, skoletrætte og sårbare unge videre til uddannelse og job.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. august 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04914