Landsforeningen Spor

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C - CVR 31351901

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.landsforeningen-spor.dk), online indsamlingsplatform (flextilmelding) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.983010) og kontooverførsel (Reg.5328 Konto 0000249586)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Landsforeningen Spors aktiviteter der skal understøtte arbejdet for bedre vilkår for voksne med senfølger af seksuelle overgreb, netværk for senfølgeramte samt synliggørelse af senfølgeproblematikken.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04478