Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Krumtappen 2, 5., 2500 Valby - CVR: 16881171
www.lmsos.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lmsos.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for rådgivning, videns opsamling, formidling samt aktiviteter for de berørte og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort første gang senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00419