Landsforeningen Læs og Stav

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Donsevej 2, 2970 Hørsholm - CVR 40724761

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.laesogstav.nu) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.933357) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12879733)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for træning af dyslektikere og andre med skriftsprogsudfordringer samt indsamling og analyse af testdata med henblik på skabelse af ny viden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03412