Landsforeningen Lænken

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kamillevej 4, 2770 Kastrup - CVR 56776915.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.laenken.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 3409, konto 4070958953).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Lænkens arbejde for mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04746