Landsforeningen Huntingtons Sygdom

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bystævneparken 23, 2700 Brønshøj - CVR 17765639

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.huntingtons.dk), sociale medier og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via og kontooverførsel (Reg. 1551 konto 4242424).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning og oplysning om Huntingtons Sygdom, herunder møder om sygdommen, udgivelsen af pjecer og bladet huntintons.dk samt til at opfylde formålet med foreningens vedtæger §1-5.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04970