Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gothersgade 160, 1123 København K - CVR 33764510

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 558870) og kontooverførsel (reg. 1551, konto 4698282).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opfyldelse af Foreningens formålsparagraf. Det sker ved at udbrede kendskabet til forskning, hvor anvendelse af dyr kan erstattes af dyrefri metoder, ved økonomisk støtte til en sådan forskning, ved generelt at informere om forsøgsdyrenes kår, ved afholdelse af seminarer og konferencer og ved at påvirke national og international lovgivning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04664