LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Borgergade 111, 1300 København K - CVR 88615913.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (byogland.dk), sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 85969) og kontooverførsel (Reg. 1551 konto 5095700).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bevaring og fredning af bygningskultur og landskabskultur jf. Landsforeningens vedtægter og formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05301.