LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Borgergade 111, 1300 København K - CVR 88615913

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 85969) og kontooverførsel (reg. 1551, konto 3576023871).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bevaring og fredning af bygningskultur og landskabskultur jf Landsforeningens vedtægter og formålsparagraf.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at indsamle mindst 100 gaver á 200 kr. pr år jf LL §8A.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04578