Landsby til Landsby

30-08-2022

Kontaktoplysninger

Silkeborgvej 179, 8472 Sporup - CVR 41377267

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 30. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ltlsupport.dk), salg/auktion, merchandise og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 134886) og kontooverførsel (Reg. 2380 konto 9024168015).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling af landsbyen Oldonyowas i Tanzania, samt eventuelt andre lokalsamfund i landet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03769