Læseforeningen

30-05-2022

Kontaktoplysninger

Skovgaardsgade 3A, 8000 Aarhus C - CVR 33407939

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 30. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.laeseforeningen.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9004 Konto 1120519340)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer og på tværs af sociale lag.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03638