LÆRERNES MISSIONS FORENING

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hammelmosevej 6, 9382 Tylstrup - CVR 54034512

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lmfdanmark.dk) og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.41847) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 8000484)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til det arbejde, ansatte missionærer og volontører i forskellige missionsorganisationer udfører, først og fremmest udført af foreningens medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04192