La Maison de Tunis

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 118A, 1620 København V. - CVR 31808286

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 2235LV).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for transport af en 40” container, som indeholder ca. 20 paller af værnemidler til corona virus Covid 19 til Tunesien.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til hjælpe de personer der har et akut økonomisk problem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03994.