Kwerafund

30-05-2022

Kontaktoplysninger

Amerika Plads 37, 2100 København Ø - CVR 40391622

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 30. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3409 Konto 0012798342)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansiering af videregående uddannelse for unge i udviklingslande samt udvikling af deres lederegenskaber.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03610