Kvisten

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Baldersvej 10, 8850 Bjerringbro  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kvistene.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af Kvisten jævnfør foreningens vedtægter. Kvisten er en almengørende forening, der har til formål at tilbyde terapi til ofre for seksuelle overgreb og deres pårørende, virke for seksuelt overgrebenes interesser og synliggøre omfanget af seksuelt misbrug.

Indsamlingsområde

 Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00399