Kvissel Borgerforening

14-06-2022

Kontaktoplysninger

Søndermarksvej 9, 9900 Frederikshavn - CVR 31458250. 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 14. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (kvissel.info).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 50678) og kontooverførsel (Reg.9009 konto 1395736112).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bidrag til Hjertestarter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04986