KvindeKompagniet

06-12-2022

Kontaktoplysninger

Engvej 1B, 2960 Rungsted Kyst CVR 42348295

Indsamlingsperiode

Fra den 7. december 2021 til den 6. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.rollemodellerforalle.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (LinkedIn, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.9825CX)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at producere podcast- og video interviews med toneangivende.
Initiativet Rollemodeller for Alle lavet af Kvinde Kompagniet og Female Leadership Academy. Kampagnen skal bane vejen for større diversitet i dansk erhvervsliv og flere kvindelige rollemodeller, som nye generationer kan spejle sig i.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til en bog med løsningsforslag til diversitetsudfordringen baseret på podcast interviews. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04287