Kværndrup Hallen - selvejende institution

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Vængevej 2A, 5772 Kværndrup - CVR 39097346

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kvaerndruphallen.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60578804) og kontooverførsel (Reg.5960 Konto 0008095234)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driftsudgifter og renovering af Kværndruphallen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04276