Kultur og Undervisningsfond K.U.F

14-04-2022

Kontaktoplysninger

Gudrunsvej 50, 1. th., 8220 Brabrand - CVR 29886008

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2021 til den 14. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 202020) og kontooverførsel (Reg.5076 Konto 0001421739)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af nye lokaler ved Edwin Rahrs vej 82. 8220 Brabrand.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03487