Kroniske Influencers

26-02-2022

Kontaktoplysninger

Kirkebakken 23, 7400 Herning - CVR 40887849

Indsamlingsperiode

Fra den 27. februar 2021 til den 26. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kroniske.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.998830) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12930119)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter for kroniske syge i henhold til Kroniske Influencers vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03614