KRISTUSKIRKENS BAPTISTMENIGHED

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Baggesensgade 7, 2200 København N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.regenkirke.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til afholdelse af Kristuskirkens Baptistmenigheds udgifter til administration, bygning, medlemmers aktiviteter, non profit og sociale projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00531