Kristeligt Forbund for Studerende

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ribevej 71, 7100 Vejle

www.kfs.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kfs.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for opfyldelse af foreningens formål blandt studerende til at:

  • Forkynde evangeliet til personlig tro på Jesus Kristus
  • Styrke det kristne fællesskab
  • Kalde til et liv i tjeneste for Jesus Kristur som Frelser og Herre i hjem, samfund og menighed
  • Formidle kaldet til forbøn, offer og tjeneste i tværkulturel mission i Danmark og udlandet

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00476