KRISTELIGT ARBEJDE BLANDT BLINDE

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Jernbanegade 19, 7000 Fredericia - CVR 58986917

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kabb.dk), sociale medier (Facebook), møder, salg/auktion og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.96903) og kontooverførsel (Reg.7160 Konto 1823397)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for KABBs formål: at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede. Til opfyldelsen af det formål drives et lydbibliotek og der afholdes arrangementer for målgruppen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab 

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04330