Kristelig Handicapforening

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, salg/auktion af lodsedler, merchandise og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Kristelig Handicapforenings vedtægtsbestemte formål:

  • At fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende.
  • At fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disse interesser.
  • At varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier.

Foreningens formål opnås ved at arbejde for videreudvikling af forkyndelsesarbejdet, rådgivnings- og konsulentvirksomhed for interesserede egne medlemmer/bofællesskaber og andre samarbejdspartnere, kursus- og konferencevirksomhed, PR og markedsføring, politisk arbejde og andre tiltag, der kan fremme kendskabet til foreningen og foreningens arbejde for handicappede.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00375