Kretahunde

13-05-2022

Kontaktoplysninger

Herluflille Møllevej 3, 4160 Herlufmagle - CVR 33205422

Indsamlingsperiode

Fra den 14. maj 2021 til den 13. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kretahunde.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.504670) og kontooverførsel (Reg. 7045 Konto 1346368)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for gade -og internathunde på Kreta. Herunder til neutralisering samt støtte til foder på Gouves Animal Shelter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03589