KRÆFTFORENINGEN TIDSLERNE

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ådalsparken 29, 6710 Esbjerg V - CVR 17420291

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 211600) og kontooverførsel (reg.9570 konto 12025041)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foredrag og kurser til gavn for kræftpatienter og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04575