Kræft Terapi København (Til ære for Frantz)

18-05-2022

Kontaktoplysninger

Ørnevej 29, kl. tv., 2400 København NV - CVR 42874124.

Indsamlingsperiode

Fra den 18. februar 2022 til den 18. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via postomdeling/flyers (dødsannonce).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 61660908) og kontooverførsel (Reg.0440 konto 4642936786).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart af virksomheden Kræft Terapi København til fordel for mennesker, der har eller har haft kræft og som har brug for rehabiliterende samtale hos en kræftsygeplejerske.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til delvis dækning af opbygning af hjemmeside til virksomheden.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til et journalskab til virksomheden.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Lovpligtig ansvarsforsikring i Tryg Forsikring til Kræft Terapi København eller juridisk advokatstøtte i forhold til udarbejdelse af hjemmesiden.

Indsamlingsområde

Als, Sønderjylland.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. november 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04629