Korninghus

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Korningvej 37, 8700 Horsens - CVR 38207792.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.korninghus.dk), sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 18204) og kontooverførsel (reg.nr.: 1681 kontonr.: 3227202857).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførelse af et Korningshus, der skal være Korning og omegns samlingssted.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af institutionens formål.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift og vedligeholdelse af Korninghus.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05370.