Komité - Zakatfonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Waseem Ahmad Hussain, Hafsa Akram og Gulfraz Gulzar Hussain.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.zakat.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 31024921) og kontooverførsel (reg. 2255, konto 6293263777).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Zakatfondens almene formål. Fondens formål er at kunne forvalte og indsamle penge og aktiver og derigennem yde økonomisk støtte til almennyttige og/eller velgørende formål alt efter bestyrelsens frie skøn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04724