Komite - Wissam indsamling

01-11-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Thabet Habib Georgis, Randy Kuki og Foad Hana Elia.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. maj 2022 til den 1. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0440 konto 4644262138).
Indsamlingsbøsserne er placeret ved: Den Katolske kirke i Søborg, Horsens, Aalborg, Aarhus, Dragør og Odense.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Wissam som skal foretage en rygmarvsoperation.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05115