Komité - Veteranprojekt Grønland

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Gerth Sloth Berthelsen, Mads Rasmussen og Lasse Kronborg.

Indsamlingsperiode

Fra den 19. maj 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.veteranprojekt.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 201402) og kontooverførsel (Reg. 7045 konto 1180114).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte op om den samlede gruppe af veteraner og pårørende i Grønland samt kampskadede veteraner i Danmark. Endvidere kan foreningen tage initiativer til at hjælpe veteraner på anden vis.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04947