Komité - Vandretur for kritisk syge børn

17-07-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Hans Peter Skov Hansen, Kenneth Tuelund Hansen og Thomas Hjortsø Andersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juli 2022 til den 17. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 201069) og kontooverførsel (Reg. 828 konto 2220059).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for danske sygehus, hvor der bliver købt bamser malebøger sæbebobler osv. Vi laver en koncert d.16. juli 2022 i Assens og der går alt overskud også til børneafdelinger på de danske sygehuse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05126