Komité - Ukraine refugees & casualties

14-08-2022

Kontaktoplysninger

Indsamlingen forestås af komitéen: ”Ukraine refugees & casualties”. Komitéen består af Per Thorsteinsson, Grethe Thorsteinsson og Tommy Thorsteinsson.

Indsamlingsperiode

Fra den 14. marts 2022 til den 14. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.gofundme.com).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 9585, kontonr. 5036657369).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til forskellige formål i anledning af situationen i Ukraine, herunder blandt andet støtte til situationen inde i Ukraine, støtte til grænseområderne som modtager flygtninge, støtte til folk der vil flytte til andre lande, samt støtte til eventuelt tilsvarende/beslægtede formål. 
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at dække omkostningerne til at foretage indsamlingen, f.eks. ansøgningsgebyret til Civilstyrelsen.

 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04676.