Komité - Ukraine hjælp

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Per Bruun Jespersen, Jurij Viktorovith Gabedov og Anna Agerskov Gabedov.

Indsamlingsperiode

Fra den 25. februar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 51718616) og kontooverførsel (Reg.5493 konto 0001652225).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til ukrainsk kamp mod Rusland.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til ukrainske flygtninge i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04827