Komité - Ukraine Flygtningegruppe - Roskilde

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mette Bentzen, Henriette Louise Bentzen og Pernille Marie Bentzen.

Indsamlingsperiode

Fra den 5. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier, salg/auktion og postomdeling/flyers,
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 22990855).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af udgifter kost, logi, telefon og andre fornødenheder til flygtninge fra Ukraine, herudover til transportudgifter til afhentning af flygtninge.

Indsamlingsområde

Roskilde Kommune primært.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04682