Komité - Udredning i udlandet

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Annemette Foged Christensen, Mads Guldmann Sørensen og Morten Foged Christensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.28738956) og kontooverførsel (Reg.7642 Konto 0001505165)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Annemettes udredning i udlandet på Mayo Clinic, USA.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til dækning af udgifter til udredning i udlandet (USA, Mayo Clinic)
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til lægeregninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03767