Komité - Tine NMP immunsyg

26-07-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Tine Nøjgaard Møller Pedersen, Birthe Nøjgaard Pedersen og Jesper Møller Pedersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 27. juli 2021 til den 26. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.21373178) og kontooverførsel (Reg. 3098 Konto 3107388265)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udred. og behandling af Tines immunsygdom i DK og udland, herunder Pentaglobin-behandling (IgM-beriget immunsubstitution) i Eckernförde, DE, via immunolog Dr. Sebastian Irmer på privatklinik Praxis für Allgemeine und Innere Medizin pga. konstateret IgM immundefekt. Pentaglobin-behandling forefindes ikke i Danmark.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til Lignende udredning og behandling, f.eks. stamcelleterapi og lign.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til dækning af dele af de i de 3 foregående ca. 3 år privatbetalte omkostninger. Herunder også dækning af bl.a. både tidligere- og kommende terapi, medicin, kosttilskud, private udredninger mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03792