Komité - Til minde om Frank Jørgensen

01-11-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Gitte Præst, Gitte Louise Nørgaard Jørgensen og Annette Nørgaard Naim.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 1. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 28802542) og kontooverførsel (Reg. 5493 konto 1805080).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter i forbindelse med begravelse af Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Eventuel overskud fordeles ligeligt mellem hans 4 børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05202.