Komité - Til Lærkes familie

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kasper Valbjørn, Katrine Andersen og Dennis Højgaard.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Samlind.dk), sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 53370142) og kontooverførsel (Reg. 6525 konto 1539760).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter i forbindelse med Lærkes dødsfald samt oplevelser for familien.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til familiens udgifter efter bisættelsen af Lærke samt oplevelser for familien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03621.